Kaderrichtlijn Water

De IJssel

Voor de IJssel voldoet vooral de situatie wat betreft stromingsminnende vissen en macrofauna niet aan de norm. Waterschap Vallei en Veluwe verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat een deel van de KRW opgave. Het gaat daarbij om de IJssel, inclusief uiterwaarden, vanaf het Apeldoorns Kanaal bij Dieren tot en met de Koppelerwaard bij Wilsum.

Maatregelen

De maatregelen bestaan uit kriboever aanpassingen (in totaal 10 km) en eenzijdig en tweezijdig aantakken van nevengeulen (in totaal 22 km) verspreid langs de IJssel. De breedte van de te graven geulen varieert per locatie. De geulen zijn van insteek tot insteek maximaal 30 meter breed. Met het nemen van inrichtingsmaatregelen wordt een verbeterde leefomgeving gecreëerd voor vissen en macrofauna. Deze soorten vinden daardoor gemakkelijk plaatsen waar ze goed kunnen leven en voortplanten, zodat er in de komende jaren een evenwichtig ecologisch waterleven ontstaat.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe zijn samen verantwoordelijk voor de opgave KRW IJssel. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de plannen ligt bij Rijkswaterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer in het winterbed van de IJssel. Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

Planning

Waterschap Vallei en Veluwe bereid nu maatregelen voor. De maatregelen moeten gerealiseerd zijn voor 22 december 2015.

IJssel  
IJssel bij Gorssel                                                      
 

  • Openbaar

Projectgebied KRW IJssel